Skip to main content

Su Arıtma Sistemleri

Su, doğası gereği kuvvetli biçimde bağlı olduğu oksijen ve hidrojen atomlarından oluştuğundan dolayı saf olduğunu bilinir. Bununla beraber dünya genelinde oluşan su temini, mineraller, organik maddeler, insan yapımı kirleticiler ve kimyasallar gibi diğer şeyler ile alanlarını paylaşmak durumundadır. Diğer hastalıklara sebep olan diğer ajanların yanı sıra ölümcül bakteri ve virüs içerebildiğinden dolayı içilmez bir hal alabilir. Neyse ki insanlık su kaynaklarının güvenli bir şekilde içilmesine izin vermek adına farklı su arıtma yöntemlerini geliştirdi. Büyük ölçekli etkisi olmayan birtakım yöntemler olsa bile hepsi insan tüketimi için arıtılmamış suyu içebilir bir hale dönüştürülebilir.

Modern Su Arıtma Sistemleri

Su arıtma sistemleri, Bitki teknolojisine ve arıtılması gerekli olan su çeşitlerine bağlı olarak suyun artırılması gerekli olan su çeşitlerine bağlı olarak farklı noktalarda değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda oluşan temel prensip aynıdır. Su arıtma prosesleri hakkında detaylar ise şöyledir;

Pıhtılaşma / Topaklanma

Ham ya da işlenmemiş olan suya sıvı alüminyum sülfat ya da polimer ve alum eklenmesine pıhtılaşma denir. Oluşan karışım suda bulunan kirli parçacıklarının pıhtılaşmasına ya da birbirine yapışmasını engeller. Sonrasında kir parçacıklarının oluşturduğu gruplar birbirine yapışarak çökeltme ya da süzme yolu ile kolay bir şekilde çıkabilen flocs adında daha büyük parçacıklar meydana gelir.

Sedimantasyon

Toprak ve su artıma işlemine girildiğinde tortulaşma havuzları oluşur. Burada su yavaş bir şekilde hareket etmeye başlar. Ağır olan topak parçacıkları ise dibe çökme gösterir. Alt kısımda biriken topraklara ise çamur adı verilir. Bu çamur ise kurutma lagünlerine taşınır. Filtrasyon sedimantasyon aşmasına direkt olarak geçilmez. Floc filtreleme yöntemi ile uzaklaştırılır.

Süzme

Su, süzme işleminde parçacıkları sudan almak amacı ile yapılan bir filtreleme yöntemidir. Bu türdeki filtreler kumdan ya da çakıldan bazen de antrasitten oluşmaktadır. Suda yüzen kirleri filtrasyon bir araya getirir. Bu sayede dezenfeksiyonun etkinliği artırılmış olur. Geri yıkama yöntemi ile filtreler temizlenir.

Dezenfekte Etme

Su dağıtılacak olan sistemde yer almadan önce, hastalığa sebep olacak olan parazit, virüs ve bakterilerden kurtulmak için dezenfekte edilir. Çok etkili olduğu için klor kullanılmaktadır.

Çamur Kurutma

Süzme ve çökeltme yolu ile toparlanan ve sudan çıkartılmış olan katılar, kurutma lagününe aktarımı sağlanır.

Florür

Su arıtma sistemleri, Serbest flüorür iyonlarının konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkartmak için florlama yöntemi ile topluluklarda bulunan su kaynakları arıtılır. Bu sayede diş bozukluklarının önüne geçilir.

pH Düzeltme

Kireç filtrelenen su ile birleştirilir. Bunun nedeni ise PH seviyesini ayarlamak içindir. Bu durum aynı zamanda doğal olarak yumuşak olan suyu dengeler. Böylelikle de su dağıtım sistemi içinde müşterilerin tesisatında korozyon en aza indirgenmiş olur.