Skip to main content

Su Arıtma Filtreleme

Su, insan hayatında vazgeçilmez bir unsur olarak yer alır. İnsan bedeninin %45-65’ini su oluşturmaktadır. Bu suyun %20 sinin kaybolması insan hayatının tehlikeli bir noktaya erişmesini sağlar. Vücutta yer alan suyun emilimi vücut ısısının denetimi, besinlerin sindirim, eklemlerin kayganlığının sağlanması gibi pek çok görevleri bulunmaktadır.

Dünya sağlık örgütünün yayınlamış olduğu raporda kirli suyun dünyada bulunan her on hastalıktan birinin ve ölümlerin de %6 sına sebep olduğu belirtilmiştir. Tifo, ıshal, paratifolar, kolere, anemi, sıtma ve diğer birçok hastalık vücudumuza sulardan geçmektedir. Dünyada oluşan kentleşmeyle beraber oluşan sulardaki kirlilik inşaları temiz su bulmaya yönlendirmiştir. Şişelenen sular günümüzde giderek artmaya başladı. Bu suların depolandığı şişelerin belirli bir kullanım süresin sonrasında atılması gerekmektedir. Bununla birlikte kullanılan şişelerin daha önce nelereler de ve nasıl kullanıldığı da büyük önem taşır.

Kaynağından temiz bir şekilde üretilmiş olsa dahi suyun taşınmış olduğu yer ve ne şartlarda stoklandığı büyük oranda önem arz eder. Deneyimli ve profesyonel kadrosu bulunan firmalar aracılığı ile sektör de ilke imza atan firmalar teknolojinin getirmiş olduğu pek çok yeniliği üreterek su arıtma sistemlerine uygulamıştır. Bu sayede yurt içi ve yurt dışında bulunan müşterilere kolay bir şekilde ulaşımı sağlanmaktadır. Bu bilgiler kapsamında temiz suya ulaşabilmenin en kolay yolu su arıtma filtreleri sayesinde kendi suyunuzu kendiniz üretebilirsiniz.

Teknolojik ve yeni yatırımlar sayesinde deneyimli kadrosu ile birlikte firmalar endüstriyel ve evsel su arıtma cihaz imalatında sektörün lokomatif firmaları olamaya devam etmektedir.